Gallery One - richarddrake

Portrait 9

Neuchatel, Switzerland